Kopdzīve ar sievieti. 1.2.daļa. (vīrieša vieta laulībā)

 • Publicēts: 23. oktobris 2014
 • Autors:
 • Komentāri: 4

varonisSieva kliedz uz vīru: „Viss, man šāda dzīve ir pieriebusies! Un nepierunā mani, es tāpat izlekšu pa logu … un nevajag mani grūst!”

Vīrs, pēc viena gada kopdzīves, saka sievai: „Es, protams, nenoliedzu, ka pirms kāzām tev solīju zelta kalnus, bet par veļas mašīnu nekādas runas nebija!”

…………………………………………………….

… turpinājums.

Sievietes vairāk mīl dabiskus vīriešus, kuri nemelo sev un ir pārliecināti par savu spēku un pazīst savu vājumu. Te ir ieskats, kā šādi vīrieši uzvedas kopdzīvē. Prezentēju atlikušos 3 (trīs) vīriešu statusus laulībā:

4)    Kungs. Vīrietim pieder visa vara ģimenē, viņš nosaka visu, viņš dominē, viņš pavēl. Sievietei ir kalpones vai verdzenes statuss. Ja virspusēji aplūko šo vīrieša statusu, tad viņš būtu jāapskauž. Alfa tēviņš, kā ne kā! Bet iedziļināsimies, kas tad tur ir dzīlēs!

Pārsvarā, visiem vīriešiem ir pienākuma apziņas un atbildības sajūtas iezīme. Par tās izcelšanos varētu diskutēt, bet realitātē tā ir klātesoša gandrīz visiem vīriešiem. Nu, lūk, Kungs ir apveltīts ar šīm iezīmēm, viņš vienmēr ir atbildīgs par saviem kalpiem un vergiem. Tieši šīs iezīmes viņu uz mūžīgiem laikiem piesaista pie verdzenes vai kalpones. Viņš savā kunga statusā ir vergs savai verdzenei, viņš ir saistīts un atrodas savstarpējā atkarībā. Viņš ir saistīts ar savu varu, no kuras nevar atbrīvoties. Nav neviena veida, kā tikt vaļā no sievietes, kura pakļaujas, tā ir atbildība, no kuras vīrietis nekad netiek vaļā. Šim vīrietim var būt vairākas sievas (harēms), bet tikai tajā gadījumā, ja viņš spēj tās uzturēt.

Mīlestība, emocijas, jūtas: Tikai retos gadījumos, viņš mīl sievieti. Pārsvarā viņa ir lieta, instruments, mehānisms. Viņš ir gatavs atdot dzīvību par savu īpašumu, bet tas ir saistīts ar „alfa” tēviņa statusu un ietekmi. Viņam nav bail zaudēt sievieti, bet viņš nekad nepieļaus, ka cits to atņem vai sieviete aiziet no viņa. Ja arī vīrietim ir nožēla, ka viņš izdarījis nepareizu „izvēli”, tad, tomēr, viņš nekad nepamet sievieti.

Seksuālā uzticība: Vīrietis ir 100,00 % uzticīgs visām savām sievām, ja tādas ir vairākas. Gadījuma, romantisko seksa sakaru viņam nav. Vīrietim nav laika nodoties seksa piedzīvojumiem, viņš ir aizņemts ar savas teritorijas aizsardzību, kārtības nodrošināšanu un resursu sagādi. Sievietes ir 100,00 % uzticīgas (bail no „dieva vīra” dusmām).

Kopdzīves ilgums: mūžīga.

Kontrole: sieviete nekontrolē vīrieti, viņš, savukārt, sievieti kontrolē ļoti nežēlīgi. Despotiski.

Greizsirdība: Sieviete ir vīrieša īpašums. Loģiski, ka viņš ir līdz neprātam greizsirdīgs. Sieviete baidās par „savas drošības” sajūtas iespējamo zaudējumu, ja nu vīrietis viņu pēkšņi pametīs, tāpēc ir greizsirdīga, bet nekad to neizrāda, jo baidās no vīrieša dusmām.

5)    Draugs. Laulātais draugs. Parasti saiet kopā bērnības vai jaunības draugi (puisis + meitene). Abi pazīst viens otru ilgstoši, zina visu par iepriekšējām attiecībām, seksuālajiem piedzīvojumiem, raksturu un vājībām. Viņi abi izvazājušies pa pasauli, sapratuši, ka ideālu neatradīs, un pēc kāda dzertiņa nolemj, ka varētu dzīvot kopā. Kādu laiku, kamēr … !!! „Nav nekā pastāvīgāka par pagaidu”. Viņi pieņem otru tādu kāds ir, un nekādus solījumus neprasa. Viņiem ir daudz kopīgu interešu un draugu. Viņu kopdzīves pamatā ir draudzība ar piedevu (seksu). Viņi sniedz otram visu iespējamo atbalstu, un ir pat spējīgi uz upuriem otra labā. Viss balstās uz simpātijām un feino kopā būšanu. Parasti viens otru nekad nepievils. Ir viena iespējamā problēma. Kopēji bērni var visu attiecību modeli mainīt, bet tā notiek reti, jo bērnu rašanās viņu starpā ir pārdomāts solis.

Mīlestība, emocijas, jūtas: Jūtas ir siltas, bet kvēles nav. Dažreiz var „uzplaukt” mīlestība, bet tādā gadījumā mainās attiecību modelis un veidojas nepārvaramas grūtības. Pārsvarā viņiem nav bail zaudēt vienam otru.

Seksuālā uzticība: Abiem ir daudz citu seksa partneru, bet arī kopā būt ir ļoti labi. Bieži vien viņi var kļūt par svingeriem. Viņi ir atklāti viens pret otru par saviem gadījuma sakariem. Neviens no viņiem nav uzticīgs, abiem tie ir 0,00 % uzticības. Pastāv iespēja, ka ar laiku pieriebjas šī seksuālā brīvība, un abi vienkārši nevēlas citus partnerus. Bet šāda rīcība ir tīri labprātīga, bez spiediena no otra.

Kopdzīves ilgums: ļoti bieži viņi kopā nodzīvo visu mūžu.

Kontrole: nekādas kontroles, pilnīga paļāvība un atvērtība savstarpējās attiecībās, kuras ir „tikai pagaidām”. Ļoti rūpīgi un uzmanīgi pret otra vajadzībām.

Greizsirdība: Nav. Dažreiz ir sāpīte par otra rīcību, bet ja otrs vēl joprojām paliek iejūtīgs un uzmanīgs, tad citi seksa partneri nešķiet problēma.

6)    Džedajs (nu tas no „Zvaigžņu Kariem”). Reti sastopams. Sievietei pār šo vīrieti nav nekādas varas. Nekādas!!! Viņš varu nedod, viņš nepieļauj jebkādu sievietes iejaukšanos viņa dzīvē, mērķos vai attiecībās ar citiem cilvēkiem. Viņš visu izlemj pats. Nav tā, ka viņš ir egoists. Nē! Viņš mīl sievieti, viņš ciena sievieti, viņš par sievieti rūpējas. Sieviete ir svarīga un nozīmīga dzīves sastāvdaļa, bet nekad ne galvenā. Ne sieviete, ne ģimene nav viņa dzīves mērķis. Viņš nodrošina sievieti un sargā, viņš steidzas sievietei palīgā, kad viņa ir nokļuvusi nepārvaramās grūtībās. Viņš nekad neiejaucas sievietes kompetencē un nepieļauj sievietes iejaukšanos savā. Viņš ir atklāts savos uzskatos un attieksmēs, bet nekad neatskaitās par savu rīcību un lēmumiem. Viņam kā vīrietim ar mērenām prasībām uz personīgo labklājību un individuālām vajadzībām, visa kā ir stipri par daudz. Viņam ir par daudz spēka, par daudz brīvā laika, par daudz naudas, par daudz …, tāpēc viņš tajā visā dalās ar sievieti. Viņš nekad nepadodas sievietes prasībām (sievietei vienmēr būs par maz, lai cik viņai ko arī dotu), viņš dalās ar to, kas viņam ir par daudz. Viņš neupurējas sievietes alkatībai, viņš pieņem savus pārdomātos lēmumus, kādiem sievietes mērķiem un kādām vajadzībām viņš dāvās savu spēku un resursus. Viņš var apmierināt visas sievietes vēlmes un iegribas, un var neapmierināt nevienu. Viņš neuzspiež sievietei savu gribu. Ja sieviete noraida vai atsaka, viņš to cienīgi pieņem. Nav šantāžas, nav tirgus, nav atriebības. Viņš nekad nekonfliktē ar sievieti, jo uzskata, ka tas ir vīrieša necienīgi, cīnīties ar sievieti. Viņš apzinās gan savu, gan sievietes vājumu un spēku.

Mīlestība, emocijas, jūtas: viņš sievieti mīl. Tā nav karsta dedzinoša mīlestība, tā ir tāda, kas sasilda. Viņš kontrolē savas emocijas un jūtas. Viņš nepieļauj nepārdomātu, impulsīvu rīcību.

Seksuālā uzticība: viņam rodas iekāre un kaisle uz citām sievietēm, bet neguļ ar citām vai arī to dara ļoti reti. Negulēšana ar citām nekad nav saistīta ar uzticību viņa sievietei, bet tikai un vienīgi ar to, ka kopošanās ar citu sievieti, neatbilst viņa mērķiem. Viņa mērķi reti kad ir saistīti ar sievieti vai sievietēm kopumā. Viņš arī no sievietes nepieprasa uzticību, bet tīri dabiski izvēlas mīlēt sievieti, kurai ir potenciāls pārstāt būt par mauku.

Kopdzīves ilgums: bez limita, bet vīrietis var doties ilgstošā savas dzīves misijā (karš, jūra, koncerti, lekcijas, sacensības …). Un te jau rodas jautājums, vai sieviete viņu sagaida?

Kontrole: nekontrolējams. Bezjēdzīgi pat mēģināt.

Greizsirdība: Viņš nepieprasa sievietes uzticību, ja sieviete ir uzticīga, tad tā ir viņas labā griba. Ja arī sievietei kas atgadās, viņš nav greizsirdīgs, jo attiecības ar sievieti nebalstās uz īpašuma tiesībām (sieviete nav viņa īpašums, bet mīlestība). Savukārt, sieviete ir greizsirdīga, jo viņu nomoka bailes, ka vīrietis pie viņas neatgriezīsies, un šaubas par to, vai vīrieša mīlestība ir īsta.

Reālajā dzīvē šie attiecību tipi, pārsvarā, ir sastopami tīrā veidā un savstarpēji nejaucas. Gadās, kad kundze samainās vietām ar vergu, bet reālajā dzīvē tā notiek reti.

Sievietēm patīk dāsni vīrieši it visā, īpaši, seksā, emocijās un naudā. Ja vīrietis no sievietes pieprasa kaut ko sev, viņš automātiski kļūst par pircēju. Iestājas līgumiskās attiecības. Tad sieviete pieprasa atpakaļ, un viss, vīrietis ir sievietes kontrolē un pakļautībā. Lai izvairītos no sievietes varas, nekad, nekad neko nedrīkst pieprasīt, diedelēt vai lūgt no sievietes. Sievietei no vīrieša viss ir jāsaņem kā dāvana. Tikai tādā gadījumā sieviete ir bezspēcīga vīrieša priekšā. Un tad sieviete, lai domā, lai jūt emocijas!!!

Paldies, ka lasīji!

Zhuks


4 Komentāri

 1. Sieviete · 20. novembris 2014 Citēt

  Jocīgi, nespēju atrast vēl vienu attiecību modeli.
  Raksturojums. Vīrietis ir ģimenes galva. Viņš to apzinās. Viņš pilda sev uzliktos pienākumus rūpēties par sievu un bērniem. Viņš vienmēr parūpēsies, lai ģimenei ir ko ēst un lai ir jumts virs galvas. Sievieti viņš ciena un mīl, bet pēdējais vārds pieder viņam un par to viņš informē arī sievieti. Viņš sievieti uzskata par savu draugu un pirms visu nopietnu lēmumu pieņemšanas viņš konsultējas ar sievieti, bet gala lēmums ir uz viņa atbildību. Pat, ja sievietei nepatiks pieņemtais vīrieša lēmums, viņa zin, ka atbildību par rīcības sekām uzņemsies vīrietis līdz ar to viņi atliek tikai viņu maksimāli atbalstīt. Šāds vīrietis attiecībās nemelo un ir godīgs. Viņš ir komunikabls un sabiedrisks, līdz ar to pieradums komunicēt ar visiem nerada grūtības komunicēt ar sievieti arī attiecību jautājumos.
  Neatkarīgi no tā ka viņš savu dzīvesbiedreni uzskata par savu draugu, viņš arī sargā savu sievieti kā lauva sargā savu lauveni. Viņš ir valdonīgs un ļoti pārliecināts par sevi, bet savas sievietes priekšā radīs iespaidu, ka viņa ir labākais, kas ar viņu dzīvē varēja notikt, liekot viņai justies vienmēr pašai skaistākajai un gudrākajai.
  Viņu starpā valda cieņa tik augstā līmenī, ka strīdi bieži vien atgādina diplomātisku sarunu paaugstinātā tonī. Strīdi ir reti un smieklīgi muļķīgi par sadzīviskām lietām, kas nekad neapdraud attiecību drošību un ģimenes spēku.
  Nav izstrādāts konkrēts modelis kā ģimenē katram būtu jārīkojas vai kas jādara, viss tiek darīts no labākās gribas ar mērķi vienam otram palīdzēt. Ja vīrietis nāk mājās pēc darba, tad sieviete viņu sagaida ar vakariņām, ja sieviete nāk no darba vienlaicīgi ar vīrieti, tad vīrietis mizo kartupeļus un sieviete cep gaļu. Tas ir komandas darbs ar beznosacījumu mīlestību. Neviens neko nepieprasa no otra. Ja kāds ko grib tad skaidri un gaiši pasaka, otrs to ņem vērā un rīkojas pēc labākās sirdsapziņas.
  Neskatoties uz to, ka viņiem ir dažādas intereses viņi cenšas viens otru iepriecināt gan ejot uz deju kursiem (lai gan lācis dejo labāk), gan braucot makšķerēt (pie miljardiem odu).

  Mīlestība, emocijas, jūtas: Viņi mīl viens otru ar beznosacījuma mīlestību. Viņi sniedz otram visu, ko vien spēj sniegt, neko negaidot par to pretī. Vienīgais izņēmuma nosacījums ir cieņa vienam pret otru. Viņu starpā var valdīt gan kaisle gan romantika, viņi var ķiķināties arī kā mazi bērni.

  Seksuālā uzticība: Ir 100%, jo viņi ir pieauguši cilvēki un arī par seksu visu var izrunāt, kas labāk patīk un ko labāk nedarīt. Tik pat svarīgi kā ikdienā ir dabīgā vēlme vienam otru iepriecināt, tā pat arī tas darbojas guļamistabā.

  Kopdzīves ilgums: Mīlestība, draudzība un cieņa, trīs pamatvērtības stiprai ģimenei līdz mūža beigām.

  Kontrole: Viņu starpā tāda nepastāv. Vīrietis nekontrolē sievieti, tāpat kā viņa nekontrolē vīrieti. Viņi ciena viens otru un uzklausa viens otra viedokli, lai arī ne vienmēr domas sakrīt. Viss tiek izrunāts un izanalizēts. Gala lēmumu pieņem vīrietis balstoties uz iepriekš izrunāto.

  Greizsirdība: Protams, ka var rasties neliela greizsirdība, ja pretējā dzimuma pārstāvis pievērš uzmanību tavam dzīvesbiedram/bedrenei, bet tas vairāk ir instinktīvi un iepriekšējās neveiksmīgās dzīves pieredzes dēļ, jo galu galā viņu starpā valda pilnīga uzticība un nav pamata bažām.

  • Zhuks · 20. novembris 2014 Citēt

   Piekrītu, ka šāds modelis pastāv, bet tas ir reti sastopams. Gribu teikt, tas ir izmiris kā zobenzobu tīģeris. Šis ir ideāls, kuru sludina kristīgā baznīca! Centīšos apskatīt šī modeļa priekšrocības rakstu sērijas par kopdzīvi turpinājumos. Bet šim modelim ir arī mīnusi, jo dzīvē ir tā, ka katrs ieguvums sevī nes arī zaudējumu. Vot!

 2. Sieviete · 20. novembris 2014 Citēt

  Šis attiecību modelis ir visretāk sastopams, bet zinu 2 tādas ģimenes. Un tiešām tas tā darbojas un notiek.

 3. Jude · 20. decembris 2014 Citēt

  Sieviete… ar prieku izlasīju Tavu komentāru. Šobrīd ir patiešām pesimistiska sajūta. Nespēju atrast to par ko runā un cerība pamazām izdziest…. Ir labi izlasīt, ka kaut niecīga, bet iespējamība pastāv.

Komentēt

zhuks

Seko mūsu jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

FacebookTwitterDraugiemYoutube

×