Likumīgi vergi mūsdienu sabiedrībā. 1.daļa (cilvēktiesības)

 • Publicēts: 27. aprīlis 2015
 • Autors:
 • Komentāri: 2

kedes„Pasaule ir sagriezusies ar kājām gaisā” šis nolietotais izteiciens ir visnotaļ atbilstošs turpmāk izklāstītajam tekstam. Senākos laikos un baznīcu dokumentos par cilvēku tika uzskatīts tikai vīrietis. Ja tekstos gāja runa par cilvēku, tad ar to apzīmēja tikai vīrieti. Savukārt mūsdienās ar šo jēdzienu apzīmē visus, gan sievietes un bērnus, gan gejus un transvestītus, bet tikai ne vīrieti. Jo Vispārējā cilvēktiesību deklarācija neattiecas uz vīriešiem. Nepieciešami pierādījumi? Lūk …

Mūsdienu rietumu civilizācija skaitās demokrātiska, humāna, civilizēta un cilvēka pamattiesības respektējoša. ANO Ģenerālā Asambleja 1948.gada 10.decembrī pieņēma Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju (turpmāk tekstā –Deklarācija), kurā ir deklarētas cilvēku tiesības un brīvības. pamatojoties uz šo Deklarāciju ir izstrādātas un pieņemtas likumu normas bērnu tiesībās, sieviešu tiesībās un ģimenes tiesībās, bet nekur rietumu civilizācijas valstīs nav aizsargātas vīriešu tiesības. Vīriešiem ir tikai pienākumi. Tiesības vīrietim nav vajadzīgas, jo viņš taču ir VĪRIETIS.

Visa mūsdienu likumdošana ir vērsta tikai vienā virzienā – padarīt vīrieti par donoru (spermas, spēka, naudas, laika un citu resursu, kā arī dzīvības donoru valsts labā), tas ir vīrieša obligāts pienākums. Rezultātā ir izveidojusies situācija, kad balstoties uz Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju ir aizsargātas sieviešu tiesības uz vīriešiem izvirzīto pienākumu rēķina, uz minoritātes rēķina, jo atskaitot gejus vīrieši kļūst par minoritāti.

Deklarācijas 30.pants: „Neko šajā Deklarācijā nedrīkst interpretēt tādejādi, lai kādai valstij, personu grupai vai atsevišķām personām būtu tiesības jebkādā veidā darboties vai veikt darbības, kuru mērķis ir likvidēt šajā Deklarācijā izklāstītās tiesības un brīvības.”

Deklarācijas 7.pants: „Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā, un viņiem ir tiesības, bez jebkādām atšķirībām, uz vienādu likuma aizsardzību pret jebkādu diskrimināciju, kura pārkāpj šo Deklarāciju, un pret jebkuru kūdīšanu uz tādu diskrimināciju.”

Deklarācijas 2.pants: „Katram cilvēkam jābūt apveltītam ar visām tiesībām un brīvībām, kas pasludinātas šajā deklarācijā, neatkarīgi no … dzimuma, …, nacionālās vai citas izcelsmes, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļa. …”

Lai arī Deklarācijā nekas nav tieši pateikts par vīrieša pienākumiem, bet tā ir sagrozīta un interpretēta, tā, ka vīrietis tiek pakļauts. Un šī interpretācija balstās uz šīs pašas Deklarācijas 25.panta 2.daļu: „Mātēm un bērniem ir tiesības uz īpašu aizsardzību un palīdzību. Visiem bērniem, laulībā un ārlaulībā dzimušajiem, ir jābauda vienāda sociālā aizsardzība.”

Ar šo Deklarācijas atrunu vīrietim ir piešķirts pakļautā statuss, jo tikai sieviete var kļūt par māti, jo par mātēm kļūst līdz pat 90% sieviešu. Un šī minētā atruna tāpēc arī padara sievieti par valdošo un dominējošo dzimumu mūsdienu „demokrātiskajā” un „humānajā” sabiedrībā, tas vienlīdz attiecas gan uz ģimeni, gan uz darba dzīvi. Visa likumdošana un morāles normas ir pakļautas sieviešu interesēm.

Ja sieviete dzemdē bērnu vai taisa abortu tā ir tikai viņas izvēle (jebkuri vīrieša mēģinājumi ietekmēt šo lēmumu ir nelikumīgi). Nav jau iebildumu pret viņas izvēli, bet vīrietis ir pakļauts šai sievietes izvēlei, viņam nav nekādas teikšanas vai piekrišanas. Bet atbildība no vīrieša tiek prasīta. Sievietes izvēle un vīrieša atbildība. Kur te ir vienlīdzība un brīvība? Kur te ir tiesības? Sanāk tā, ka vienas sabiedrības daļas tiesības tiek aizsargātas uz citu indivīdu tīša un mērķtiecīga tiesību ierobežojuma.

Ideāls legālas verdzības modelis, kurš ierakstīts Deklarācijā. No mūsdienu notikumiem, gan laulībās, gan to šķiršanās, gan darba tirgū, kur vīrietis tiek padarīts par grēkāzi, var izdarīt tikai vienu secinājumu – šī 25.panta 2.daļas ierakstīšana ir bijis apzināts solis ar tālu ejošiem plāniem, kuri tika maskēti ar rūpēm, bet patiesībā sašķel sabiedrību priviliģētā kastā un apspiestajos. Slēpto nolūku realizācija tiek veikta pakāpeniski mainot sabiedrības nostāju, morāles normas un prioritātes ar zombēšanas palīdzību, kura sākas jau bērnu dārzā un pamatskolā (noskaties kaut vienu multfilmu par Bārbiju un Kenu, iegūsi pierādījumus).

Lūk, šī Deklarācijas 25.panta 2.daļa ir tas, kas pieļauj sieviešu pārākumu pār vīrieti. Šis sievietes īpašais (kunga) statuss ir ierakstīts cilvēktiesību deklarācijā, uz to pamatojas visi Temīdas kalpi (juristi). Uz šo pantu tad arī balstās visa vīriešu „demokrātiskā” paverdzināšanas sistēma jebkuras valsts likumdošanā.

Vēl, ja pie tā panta piekabina Deklarācijas 29.panta 1.daļu: „Katram cilvēkam ir pienākumi pret sabiedrību, kurā tikai ir iespējama viņa personības brīva un pilnīga attīstība”, sanāk ideāls vīrieša verdzības pamatojums. Tieši no šī Deklarācijas panta rodas pamatojums izteicieniem: „Vīrietim ir pienākums. Vīrieti ir jābūt …” Nu takš, pilnīgi verga statuss – ir pienākumi, nav tiesību. Un nav nozīmes, ka tiek pārkāpts šīs pašas Deklarācijas 30.pants un interpretāciju rezultātā ir iespējama „likumiska” verdzība pat mūsdienu „humānajā” rietumu pasaulē.

Galīgo vīrieša verga statusu nosaka, un pieliek punktu jebkuriem iebildumiem, Deklarācijas 29.panta 2.daļa: „Realizējot savas tiesības un brīvības, katram cilvēkam ir jāpakļaujas tikai likumā noteiktajiem ierobežojumiem, kuru nolūks ir vienīgi citu cilvēku tiesību un brīvību pienācīgas atzīšanas un cieņas nodrošinājums un morāles, sabiedriskās kārtības un vispārējās labklājības taisnīgu prasību apmierināšana demokrātiskā sabiedrībā.”

Kā tu domā, Kas ir alimenti? Tie ir naudas sods vīrietim par seksu, līdzīgi kā par ātruma pārsniegšanu. Piespiedu atbildība vīrietim par abu kopēju rīcību, kuras rezultātu izlēma vienīgi sieviete, balstoties uz savtīgu aprēķinu, emocijām un iegribām. Jo arī laulības šķiršanu 90% gadījumu ierosina sievietes, rēķinoties tikai ar savām iegribām, kuras tiek pamatotas: „Bērniem tā būs labāk”. Sievietei viss ir nodrošināts un garantēts, jo valsts piespiedīs vīrieti maksāt, neskatoties, ka sieviete ir acīmredzami ļaunprātīgi izmantojusi vīrieti.

Vēl var daļēji saprast un attaisnot likumdevēja „labo” gribu nodrošināt sievietes bērnu, ja to dara bioloģiskais tēvs (ko sieviete nekautrējoties izmanto, šķirot laulību, ja vīrietis nepakļaujas viņas noteikumiem, diktātam un kontrolei). Bet kliedzoši netaisnīgi ir gadījumi, kad Temīda piespiež vīrieti maksāt alimentus par cita tēviņa bērniem. Kur ir loģika? Par kādiem grēkiem? Atbilde ir viennozīmīga – kāds taču jāpadara par lohu, kurš maksā, un nav starpības kurš tas būs, kamēr nav pieteicies cits „vainīgais”, maksātājs būs tas, kuru pēdējo pieķēra notikuma vietā (pēdējais „mīļotais” vīrietis).

Protams, vīrietis var piekrist uzturēt svešu bērnu, ja šāda vienošanās panākta (otrā laulība). Precīzi atrunāta vienošanās, kur sieviete nodrošina vīrietim seksu, bet vīrietis par to dalās ar saviem resursiem, kā jebkurā normālā pirkuma-pārdevuma darījumā. Sekss apmaiņā pret naudu un citiem resursiem. Tomēr, jebkurš lasītājs piekritīs, ka vīrieti, kurš dzīvo kopā ar sievieti, kurai ir bērni no cita vīrieša, var apzīmēt ar Fjodora Dostojevska (1821-1881) 1868.gadā sarakstītā romāna nosaukumu „…”, jo izvērtējot bērna uzturēšanas izmaksas (apskaties šeit), rodas jautājums vai viņa lēmumā ir piedalījies veselais saprāts? Bet katrs ir „uz savu galvu gudrs”, katram ir savi iemesli un motīvi, kāpēc viņš ir gatavs mainīt savus resursus pret seksu ar sievieti, kurai ir piekabe. Protams, būtu labi, ja viņš būtu sev atbildējis uz jautājumu, vai šī sieviete ar viņu neizrīkosies tāpat kā ar iepriekšējo tēviņu?

Turpinājums seko …

Paldies, ka lasīji!

Zhuks


2 Komentāri

 1. Dinija · 22. jūlijs 2015 Citēt

  Sveiki! Pašreiz esmu no tām “govīm” kas ir “izmantojusi” vīrieti, lai vēlāk pieprasītu alimentus.

  Pirmkārt ko vēlos teikt par bērna audzināšanu ir tas, ka sieviete ieņemot bērnu piedzīvo dažādās veselības problēmas un grūtības to iznēsājot, kā arī ir jādomā par bērna veselību. Tad seko dzemdības, kuru laikā māte izjūt neciesamas sāpes vairāku stundu garumā, kuru laikā tiek nedaudz sakropļots viņas ķermenis uz visu viņas mūžu. Ko piedzīvo biologiskais tēvs, kurš bērnu gribēja? Kas mainās viņa organismā?

  Pēctam mātei visu dzivi ir atbildība par bērnu un bērns ir jāuztur, kas ir vairāk nekā tēva piešķirtie alimenti, kā arī vīrietim ir vieglāk atrast labu apmaksātu darbu, nekā sievietēm. Vīrietis jebkurā brīdī var aizbēgt no atbildības un maksāt to mazo alimentu summu, bet sieviete, kas šādi atsakās no bērna ir daudz lielāks grekazis nekā vīrietis. Pluss tas sievieti grauj emocionāli.

  Kā arī vīrietim ir daudz vieglāk atteikties no bērna, kā mātei un vientuļā māte ir vērtēta zemāk kā vientulais tēvs, vai arī tas spermas donors, kurš tikai maksā alimentus un bieži vien tikai minimalos. Kas jūsuprāt ir labāk? – Audzināt bērnu un maksāt bērnudārzu, pārtiku, pirkt bērnam rotaļlietas un dzirdēt parmetumus par naudas trūkumu un būšanu sliktai mātei/ tēvam vai nelikties par to ne zinis un maksāt tos 100 eiro mēnesī? Un mātei arī jāplāno laiks bērnam, viņa never to vvienkārši atstat mājās un strādāt! Kā lai nnormāli dzīvo vientuļā māte?

  Un biežāk vīrieši, kas vēlās bērnu, beigās arī aizbēg no atbildības un atrod citu – jaunāku mīļoto. Vai tas ir godīgi? Tieši vvīrietis biežāk aizbēg no atbildības.

  Problēma jau ir tajā, ka vīrietis var viegli atteikties no atbildības, bet māte nevar. Un tagad vēl ir tikai izvēle, cīnīties vienai vai arī paciest kādu citu, kas no šī bērna gribēs atbrīvoties, jo tie ir liegi izdevumi un tas nav viņa bērns utt! Biologiskajam tēvam bērnu atliek tikai uzgrust mātei!

  Kā arī vēsturē vienmēr vairāk cieš sievietes- dedzina uz sārta, ir zemākas par vīrieti, ir raganas utt. Kāpēc tieši mums vienmēr jābūt tam vainigajam un jācieš vairāk?

  Un pats galvenais – iespraust un beigt tur kur nevajag, zinot ka tā var radīt bērnu jau ir vīrieša ne sieviešu roku darbs, jo tie tēviņi vēlas apmierināt sevi, bet tas ka papleta kājas un atļāva sevi izmantot ir sievietes vaina, vai ne?

  Vispirms, lūdzu padomā kā ir būt sievietei, pirms to raksti! Jo es gribētu zināt ka ir būt vīrietim!

  Ja man

 2. Dinija · 22. jūlijs 2015 Citēt

  Ja man galīgi nav taisniba un Jūs tiešām spējat man parādīt, ka var atrast labāku veidu, kā panākt vienlīdzību, es būtu tiešām pateicīga.

Komentēt

zhuks

Seko mūsu jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

FacebookTwitterDraugiemYoutube

×