Par Seksa līgumu. 1.daļa

 • Publicēts: 2. jūnijs 2015
 • Autors:
 • Komentāri: 7

2Ja sieviete saka, ka sekss viņai nav svarīgs, bet svarīgas ir vīrieša „jūtas”, un viņa tomēr nodarbojas ar seksu, tad rodas secinājums, ka viņa seksu izmanto kā darījuma objektu un sekss ir prece. Šī sieviete maina (pārdod) seksu apmaiņā pret vīrieša „jūtām”. Kādas vīrieša „jūtas”, tad sievietei ir svarīgas? Mīlestība, kaisle, iekāre, kuras transformējas suņa padevībā saimniecei. Kādi ir sabiedrībā pieņemtie šo „jūtu” izpaušanas veidi? Minēšu dažas „jūtu” izpausmes reālā rīcībā: vīrietis neskopojas ar naudu sievietes labā un apmaksā sievietes tēriņus (arī parādus); kopīgi pavada brīvdienas (atbilstoši sievietes vēlmēm); vīrietis atsakās no draugiem par labu sievietei; ievēro sievietes aizrādījumus un atsakās no ieradumiem; vīrietis kopj māju un mazgā traukus; no rītiem pienes kafiju; bieži dāvina ziedus; velta laiku ilgstošām sarunām utt. Nu re, elementāri, tātad, kad vīrietis šādi rīkojas, sievietei uzreiz ir skaidrs vīrietim ir „jūtas”, tātad viņš ir pelnījis seksu.

Kad sieviete ierunājas par vīrieša jūtām, tad viņas jautājuma slēptais zemteksts (nepateiktais ultimāts) skan: „Vīrieti, atceries, ja tev nebūs „jūtu” pret mani, tev nebūs ar mani seksa!!” Tātad realitāte ir diezgan vienkārša un primitīva, kad tiek aizsākta „jūtu” tēma, tad vīrietim ar to ir jāsaprot, ka viņa vēlas: tikai visu viņa naudu, tikai visu viņa laiku, tikai visu viņa spēku un tikai visu viņa pašcieņu. Un katru reizi, kad sieviete uzsāk „pārrunas” par jūtām, vīrietis var droši rēķināties, ka tā ir pārbaude. Sieviete pārbauda, cik liela ir viņas ietekme, cik padevīgs ir vīrietis, kā arī šādi sieviete ievāc informāciju savai turpmākajai rīcībai.

Ja sieviete saskarsmē ar vīrieti aktualizē „jūtu” tematu, tas vienmēr norāda, ka sieviete jūtas apdraudēta, viņa jūt, ka mazinās viņas ietekme uz vīrieti. Uzsākot sarunu par vīrieša „jūtām”, sievietes rīcību var pielīdzināt gājienam ar zirgu šahā vai hokejā grūdienam mugurā. Šādi sieviete pieprasa vīrieša pakļaušanos, padošanos un pazemošanos. Brīdī, kad sieviete piemin „jūtas”, tas norāda, ka viņai ir ieslēdzies aukstasinīgs aprēķins, tā ir aprēķina stratēģija upura (vīrieša) piesaistīšanai un noturēšanai. Jūtu noskaidrošana un „atbildes” jūtu pieprasīšana, vairāk norāda uz bailēm pazaudēt ietekmi uz vīrieti, nevis mīlestību, kaisli un iekāri. Mīloša sieviete nepieprasa, nediktē un neuzstāda ultimātus, kā to ir dara egoistiska, valdonīga patērētāja, kurai ir vienaldzīgs pats vīrietis, bet nav vienaldzīga ietekme uz šo vīrieti.

A, ko darīt vīrietim, ja viņš nevēlas ņemties ar visām šīm puņķainajām „jūtu” padarīšanām? Ko darīt, ja viņš nevēlas kopdzīvi, attiecību skaidrošanu, cīņu par varu? Ko darīt, ja viņš vēlas un viņam ir nepieciešams sekss, bet viņš nevēlas par to maksāt? Pēc manām domām, ir tikai divi legāli ceļi: gadījuma sekss vai sekss balstoties uz vienošanos (līgumu).

Vairums tradicionāli izzombēto indivīdu jautās: „Kāpēc seksa līgums? Kas tas ir par murgu? Kurš idiots kaut ko tādu ir izdomājis?”

Nu labi, paskatīsimies, vai tiešām idiots?

Senatnē ģimeni veidoja pamatojoties uz nepieciešamību izdzīvot un vadoties no aprēķina, ģimene bija ekonomiskās sadarbības līguma sekas un jauniešu vecāku vienošanās rezultāts. Tagad šiem iemesliem vairs nav nozīmes, un mūsdienu rietumu sabiedrībā ir palicis tikai viens veids, kā vīrietis un sieviete izlemj par kopdzīvi un ģimenes veidošanu, un tas ir sekss. Tikai ar, no un caur seksuālo tieksmi un seksu vīrietis un sieviete nonāk līdz kopdzīvei. Sekss ir sākums, kas sevī ietver kaislības, tieksmes, dziņas, emocijas un jūtas. Tieši šie ir mūsdienu ģimenes dibināšanas pamati, bet visi šie lielumi ir mainīgi un zūdoši, tiem nav pastāvīgas vērtības. Tāpēc daļa vīriešu un sieviešu izvēlas nedibināt ģimeni un neuzsākt kopdzīvi. Bet viņus moka seksuālā dziņa, viņiem ir vajadzīgs fizioloģisks apmierinājums, un kā sekas tam ir gadījuma seksuālie sakari vai arī „tikai sekss bez saistībām”.

Tā kā mums visur un pastāvīgi sludina, ka cilvēki ir vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, tad šīs propagandas rezultātā arvien vairāk sievietes izvēlas karjeru, bezbērnu dzīvi un vienatni. Šīs sievietes nevēlas saistības, nevēlas kopdzīvi ar vīrieti, bet alkst pēc baudas un seksa.

Daļa šādi orientētu vīriešu un sieviešu nevēlas saistības, bet arī nevēlas bieži mainīt seksa partnerus, viņiem ir apnicis savas fizioloģiskas vajadzības apmierināt vienatnē, tāpēc viņi slēdz vienošanās (līgumus) par seksu bez saistībām.

Ja pavēro tendences, tad šāda vai līdzīga līguma nepieciešamība parādīsies tuvākajā laikā visās rietumu civilizācijas valstīs, to apliecina Austrālijas piemērs. Austrālijas parlamentā tika ierosinātas likumdošanas izmaiņas, kuras paredzēja, ka par noziegumu tiks uzskatīts sekss ar abpusēju piekrišanu, ja sieviete pēc dzimumakta pēkšņi sajutīs, ka ir izvarota. Izmaiņas paredzēja, ka nevainības prezumpcija vīrietim ir atcelta, un viņam ir jāpierāda, ka viņš nav izvarotājs, par kuru viņš tiks uzskatīts līdz attaisnojoša sprieduma pieņemšanai. Likuma pieņemšanas debašu laikā Austrālijas politiķe Anna Bresingtone (Ann Bressington) ierosināja, kā vienīgo vīriešu aizsardzības pasākumu, izmantot līgumus par seksu. Tātad rietumu likumdošanas tendences, kurās vīrietis ir otršķirīgs dzimums, pakāpeniski tiek virzītas uz sievietes un vīrieša seksa līgumiskošanu līdzīgi kā tas ir ar laulības līgumu. Līgums par seksu drīzumā varētu tikt aktualizēts vairāku valstu parlamentos. Vai tas nav absurdi? Cik tālu ir iespējams birokratizēt un iekļaut, pakļaut cilvēku savstarpējās attiecības likumam? Bet vai ir cita izeja, ja mums apkārt sāk valdīt tupas feministiskas ideoloģijas? Iespējams, ka drīzumā, mūsdienu birokrātijas pasaulē obligāti nāksies slēgt līgumus par seksu kā par „biznesa” vai brīvprātīgu darījumu.

Starp citu, pasaulē šāda vai cita veida seksa līgumu slēgšana uzņem apgriezienus, tie ir gan Amerikā, gan Ķīnā, gan Eiropas valstīs. To var nosaukt par pilnīgu sviestu un nosodīt, bet vai mums kāds atstāj izvēli? Pasaulē, kurā viss ir seksualizēts? Vai kādam vēl ir ilūzijas?

Mūs pastāvīgi zombē ar seksu, mums pastāvīgi pārdod seksu, mums seksu pasniedz kā no aizspriedumiem brīvu impulsu, kā individuālu izvēli, kurai nav morāles robežu. Mums apzināti rada atkarību no seksa. Tāpēc nav pārsteigums, ka cilvēki seksu sāk uztvert kā kaitīgu vajadzību, atkarību, kura paverdzina un iedzen bailēs. Bailēs par slimībām, saistībām, grūtniecību, sievietes orgasmu, par naudas trūkumu, par atteikumu.

Nu re, tātad, šāda līguma mērķis ir sakārtot un definēt attiecības starp vīrieti un sievieti. Šāds līgums palīdz precīzi noformulēt frāzi „mums ir sekss bez saistībām”. Šāda līguma noslēgšana, gan neizslēdz iespēju, ka sieviete nemēģinās ar manipulāciju palīdzību pārkāpt šo līgumu vai veikt tajā korekcijas, bet tomēr šāds „papīrs” ir labāks nekā neizrunāts un nedefinēts attiecību modelis, kurā sieviete iedomājas minēto frāzi, kā pagaidu attiecību modeli, kas vēlāk realizēsies pilnā vīrieša saistību paketē. Līguma noslēgšana dod iespēju katrai no pusēm atšūt otra nepamatotās prasības vai iegribas.

Noslēdzot līgumu par seksu bez saistībām, abi apliecina, ka vīrieša un sievietes nodomi ir zināmi un pieņemami otram. Līgums nodrošina fizisku vajadzību un vēlmju realizāciju, nepieļaujot un neizraisot emocionālu tuvību. Skaidri definētas attiecību robežas ļauj pusēm izvairīties no nevajadzīgām un liekām emocionālām situācijām un nepieļauj viltus cerības. Šāda līguma noslēgšana nepieļauj situāciju interpretēšanu, tā ir daudz efektīvāka par vārdiem, un samazina otras puses manipulāciju iespējas. Šādā līgumā var skaidri definēt svarīgus jautājumus, kas nodrošina godīgu un drošu attieksmi pret otru.

Tātad, līgums par seksu bez saistībām ir civiltiesisks darījuma līgums, kurā puses kā vienlīdzīgi partneri, tomēr, apņemas noteikta veida saistības ar abpusējie vienādi izdevīgiem nosacījumiem. Tas ir abpusējs apsolījums savās attiecībās neiesaistīt materiālas dabas lietas (naudu) un no tām izrietošās saistības. Abi līgumslēdzēji apsolās neveikt noteikta veida darbības, kuras varētu saistīt vienam otru ar papildus pienākumiem.

Materiālu un finansiālu saistību veidošana pamatojoties tikai uz seksu, vienmēr noved pie katastrofas. Tā kā sabiedrību interesē tikai materiālās attiecības starp partneriem, mums uzspiež viedokli – ja starp personām ir sekss, tad obligāti ir jāveido arī saistības un atkarība, padarot abus par finansiāla darījuma dalībniekiem, kurā sekss ir prece.

Izskan apgalvojumi, ka seksa līgums ir amorāls. Kas ir neētisks un morāli nepieņemams, ja ar līgumu regulē cilvēku savstarpējās attiecības, ja tajās nefigurē mantiskais elements, ja tur nav naudas, preces vai pakalpojuma? Sanāk tā, ka ja attiecībās nav iesaistīta nauda vai manta, tad tās ir amorālas un cilvēktiesības pārkāpjošas.

Daļa vīriešu, kuri uzdrošinās veidot ģimeni, bet netic tās ilgmūžībai un sievietes godaprātam, lai aizsargātu sevi, noslēdz laulības līgumu par mantas šķirtību. Laulības līgums ir vienas no zālēm pret sievietes nelietīgajiem tīkojumiem pēc materiālās labklājības uz vīrieša rēķina (parazītisms). Man ir skumji atzīt, bet ir arī šāda tipa parazītiski vīrieši, patērētāji, kuriem ir ieaudzināta pārliecība, ka viņiem pienākas, ka viņiem ir tiesības uz labu dzīvi uz cita rēķina. Laulības līgums sakārto materiālo pusi starp vīrieti un sievieti, bet nebūt ne savstarpējās attiecības, kurās pārsvarā vienmēr notiek cīņa par varu, kura beidzas ar attiecību krīzi un naidu. Ap 90% ģimeņu izšķiras.

Bet sākumā visam bija sekss. Varbūt prātīgāk būtu bijis pie seksa arī palikt un neveidot neko vairāk? Noslēgt līgumu par seksu, un nejaukties otra dzīvē! Bet nē, vajag visu, vajag zem savas varas dabūt visu cilvēku, ja nevar, tad vismaz jābojā viņam dzīve.

Nobeigums seko …

Paldies, ka lasīji!

Zhuks


7 Komentāri

 1. Zhuks · 2. jūnijs 2015 Citēt

  Līgumu par seksu bez saistībām publicēšu kopā ar raksta 2.daļu.

 2. marcus · 4. jūnijs 2015 Citēt

  Kāpēc aminata bildē?

 3. ingrida · 9. jūnijs 2015 Citēt

  Kā tiek paredzēts seksa līgumā cik orgasmus viena dzimumakta laikā vīrietis nodrosina sievietei un ja nav,tad kāda sods par to.ka nav paredzētie līguma orgasmi?

 4. Caune · 9. janvāris 2016 Citēt

  Kāpēc bildē musmire?

 5. Elfriidas kundze · 20. jūnijs 2016 Citēt

  man skiet ka autoram ar seksu nav ok.
  kaut kaada sapigaa neatrisinaata teema. ko var cepties,ko var varities par elementaraam lietaam. tas,ka autoram ir vai nu sexa totaals bads. vai nu vins vnk ir ATKARIIGS no sexa, kas ir jau zinaams slimums, tas ir redzams seit.
  raksts par miljons gadu patiesiibaam.
  it kaa grib but neatkariigs. bet autor, atceries,ka VIRIETIS VIENMEER BUUS SAI ZINJA ATKARIIGS NO SIEVIETES. jo VAGINA IR TIKAI SIEVIETEEM. ha ha ha.
  mazliet bernishkiigi . kad buus dzekam 45 tad par sito bus kauns.
  tjipa, a kapec spid saule, kad es negribu sauloties. ak jezus, tu nevari izmainit Dieva kartibu un likumus. tev JASAMIERINAAS,ka nekad nespeesi uzlekt augstaak par savu mazo pimpiiti :D

 6. Elfriidas kundze · 20. jūnijs 2016 Citēt

  vienkaarsi. par sexu nav tik daudz jaadomaa, kur nu veel shitaa jaadzejo. ar to jaanodarbojas.
  un veelams, protams,lauliibaa. savadaak, aiziesi vel lielaakaa sviestaa.ha ha.

 7. huy.ja · 13. augusts 2016 Citēt

  autors ir loti seksuaals laikam….tikai izklausaas ka probleema likt to visu lieta. cik cm?

Komentēt

zhuks

Seko mūsu jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

FacebookTwitterDraugiemYoutube

×